Thực đơn vịt

 Vịt nướng Vịt nướng

Vịt nướng

100,000₫

 Vịt hấp hành Vịt hấp hành
 Miến xào lòng mề Miến xào lòng mề
 Canh măng tiết Canh măng tiết
 Nộm chân vịt rút xương Nộm chân vịt rút xương
 Chân vịt xào sa tế Chân vịt xào sa tế
 Chân vịt rang muối Chân vịt rang muối
 Cơm rang vịt Cơm rang vịt
 Mỳ xào lòng mề Mỳ xào lòng mề
 Miến xào vịt Miến xào vịt
 Mỳ xào vịt Mỳ xào vịt
 Cháo vịt Cháo vịt

Cháo vịt

25,000₫

 Lưỡi vịt chiên xù Lưỡi vịt chiên xù
 Lòng mề xào giá dứa Lòng mề xào giá dứa
 Vịt xào sả ớt Vịt xào sả ớt
 Vịt sốt tiêu đen Vịt sốt tiêu đen
 Vịt rang riềng Vịt rang riềng
 Vịt rang muối Vịt rang muối
 Vịt nấu rựa mận Vịt nấu rựa mận
 Vịt lúc lắc Vịt lúc lắc
 Vịt giả cầy Vịt giả cầy
 Vịt chiên cay Vịt chiên cay
 Tim vịt xào hành mùi Tim vịt xào hành mùi
 Tiết canh vịt Tiết canh vịt