Vịt luộc

SKU:TV29
110,000₫

Sản phẩm liên quan

 Rượu mơ  Rượu mơ

Rượu mơ

120,000₫

 Vịt cháy tỏi  Vịt cháy tỏi
 Set vịt mang về 3 (5-6 người)  Set vịt mang về 3 (5-6 người)
 Set vịt mang về 2 (3-4 người)  Set vịt mang về 2 (3-4 người)
 Set vịt mang về 1(1-2 người)  Set vịt mang về 1(1-2 người)
 Chân vịt chiên mắm  Chân vịt chiên mắm
 Dồi sụn cổ vịt  Dồi sụn cổ vịt
 Cơm rang vịt  Cơm rang vịt
 Vịt luộc