Đồ uống

 Bia Hà Nội Bia Hà Nội

Bia Hà Nội

18,000₫

 Bia Heineken Bia Heineken

Bia Heineken

25,000₫

 Bia Sài Gòn Bia Sài Gòn

Bia Sài Gòn

20,000₫

 Bia Tiger Bia Tiger

Bia Tiger

22,000₫

 Bia Trúc Bạch Bia Trúc Bạch
 Bò húc Bò húc

Bò húc

16,000₫

 Coca Cola (lon) Coca Cola (lon)
 Dasani Dasani

Dasani

10,000₫

 Nước cam (lon) Nước cam (lon)
 Rượu Ba Kích (nhỏ) Rượu Ba Kích (nhỏ)
 Rượu Ba Kích (to) Rượu Ba Kích (to)
 Rượu dừa Rượu dừa

Rượu dừa

75,000₫

 Rượu sim (nậm) Rượu sim (nậm)
 Rượu táo mèo Sơn Tra (nhỏ) Rượu táo mèo Sơn Tra (nhỏ)
 Rượu táo mèo Sơn Tra (to) Rượu táo mèo Sơn Tra (to)
 Trà bí đao (lon) Trà bí đao (lon)
 Trà sâm dứa (ca) Trà sâm dứa (ca)
 Trà sâm dứa (cốc) Trà sâm dứa (cốc)
 Vodka cá sấu (ngoại) Vodka cá sấu (ngoại)
 Vodka men (nhỏ) Vodka men (nhỏ)
 Vodka men (to) Vodka men (to)

Vodka men (to)

100,000₫