Đồ uống

 Bia Hà Nội Bia Hà Nội

Bia Hà Nội

19,000₫

 Bia Heineken Bia Heineken

Bia Heineken

26,000₫

 Bia Sài Gòn Bia Sài Gòn

Bia Sài Gòn

21,000₫

 Bia Tiger Bia Tiger

Bia Tiger

24,000₫

 Bia Trúc Bạch Bia Trúc Bạch
 Bò húc Bò húc

Bò húc

16,000₫

 Coca Cola (lon) Coca Cola (lon)
 Dasani Dasani

Dasani

10,000₫

 Nước cam (lon) Nước cam (lon)
 Rượu Ba Kích (nhỏ) Rượu Ba Kích (nhỏ)
 Rượu Ba Kích (to) Rượu Ba Kích (to)
 Rượu dừa Rượu dừa

Rượu dừa

80,000₫

 Rượu sim (nậm) Rượu sim (nậm)
 Rượu táo mèo (nhỏ) Rượu táo mèo (nhỏ)
 Rượu táo mèo Sơn Tra (to) Rượu táo mèo Sơn Tra (to)
 Trà bí đao (lon) Trà bí đao (lon)
 Trà sâm dứa (ca) Trà sâm dứa (ca)
 Trà sâm dứa (cốc) Trà sâm dứa (cốc)
 Vodka cá sấu (ngoại) Vodka cá sấu (ngoại)
 Vodka men (nhỏ) Vodka men (nhỏ)
 Vodka men (to) Vodka men (to)

Vodka men (to)

110,000₫