Thực đơn lẩu

 Lẩu cua cái - Gà mái (to) Lẩu cua cái - Gà mái (to)
 Vịt om sấu (to) Vịt om sấu (to)
 Lẩu gà măng cay (to) Lẩu gà măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to) Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)
 Lẩu vịt măng cay (to) Lẩu vịt măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò (to) Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to) Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)
 Set Vịt Thiết Bản Set Vịt Thiết Bản
 Set Sum Vầy Set Sum Vầy

Set Sum Vầy

1,135,000₫

 Lẩu riêu cua - Bắp bò (nhỏ) Lẩu riêu cua - Bắp bò (nhỏ)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (nhỏ) Lẩu riêu cua - Sườn sụn (nhỏ)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (nhỏ) Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (nhỏ)
 Lẩu cua cái - Gà mái (nhỏ) Lẩu cua cái - Gà mái (nhỏ)
 Lẩu gà măng cay (nhỏ) Lẩu gà măng cay (nhỏ)
 Lẩu vịt măng cay (nhỏ) Lẩu vịt măng cay (nhỏ)
 Vịt nấu chao (to) Vịt nấu chao (to)
 Vịt nấu chao (nhỏ) Vịt nấu chao (nhỏ)
 Vịt om sấu (nhỏ) Vịt om sấu (nhỏ)
 Vịt om khoai môn (nhỏ) Vịt om khoai môn (nhỏ)
 Vịt om khoai môn (to) Vịt om khoai môn (to)
 Váng đậu lẩu Váng đậu lẩu
 Đậu lẩu Đậu lẩu

Đậu lẩu

28,000₫

 Rau lẩu Rau lẩu

Rau lẩu

32,000₫