Vịt om sấu (to)

SKU:TL04
360,000₫

Sản phẩm liên quan

 Lẩu cua cái - Gà mái (to)  Lẩu cua cái - Gà mái (to)
 Lẩu gà măng cay (to)  Lẩu gà măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)  Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)
 Lẩu vịt măng cay (to)  Lẩu vịt măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)  Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)  Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)
 Set Vịt Thiết Bản  Set Vịt Thiết Bản
 Set Sum Vầy  Set Sum Vầy

Set Sum Vầy

1,135,000₫

 Vịt om sấu (to)