Set Vịt Thiết Bản

1,185,000₫

Sản phẩm liên quan

 Lẩu cua cái - Gà mái (to)  Lẩu cua cái - Gà mái (to)
 Vịt om sấu (to)  Vịt om sấu (to)
 Lẩu gà măng cay (to)  Lẩu gà măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)  Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)
 Lẩu vịt măng cay (to)  Lẩu vịt măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)  Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)  Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)
 Set Sum Vầy  Set Sum Vầy

Set Sum Vầy

1,135,000₫

 Set Vịt Thiết Bản