Rau lẩu

SKU:K14
32,000₫

Sản phẩm liên quan

 Lẩu cua cái - Gà mái (to)  Lẩu cua cái - Gà mái (to)
 Vịt om sấu (to)  Vịt om sấu (to)
 Lẩu gà măng cay (to)  Lẩu gà măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)  Lẩu riêu cua - Sườn sụn (to)
 Lẩu vịt măng cay (to)  Lẩu vịt măng cay (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)  Lẩu riêu cua - Bắp bò (to)
 Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)  Lẩu riêu cua - Bắp bò - Sườn sụn (to)
 Set Vịt Thiết Bản  Set Vịt Thiết Bản
 Rau lẩu