Miến xào lòng mề

Miến xào lòng mề

SKU: TV28
50,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Vịt nướng  Vịt nướng

Vịt nướng

100,000₫

 Vịt hấp hành  Vịt hấp hành
 Chân vịt xào sa tế  Chân vịt xào sa tế
 Chân vịt rang muối  Chân vịt rang muối
 Cơm rang vịt  Cơm rang vịt
 Mỳ xào lòng mề  Mỳ xào lòng mề
 Miến xào vịt  Miến xào vịt
 Mỳ xào vịt  Mỳ xào vịt
 Miến xào lòng mề