Miến xào lòng mề

SKU: TV28
50,000₫

Giới thiệu chung

Sản phẩm liên quan

 Vịt nướng  Vịt nướng

Vịt nướng

110,000₫

 Canh măng tiết  Canh măng tiết
 Nộm chân vịt rút xương  Nộm chân vịt rút xương
 Cơm rang vịt  Cơm rang vịt
 Lưỡi vịt chiên xù  Lưỡi vịt chiên xù
 Vịt rang muối  Vịt rang muối
 Vịt hấp hành  Vịt hấp hành
 Dồi sụn cổ vịt  Dồi sụn cổ vịt
 Miến xào lòng mề