Canh măng tiết

SKU: TV21
25,000₫

Giới thiệu chung

Sản phẩm liên quan

 Vịt nướng  Vịt nướng

Vịt nướng

110,000₫

 Miến xào lòng mề  Miến xào lòng mề
 Cơm rang vịt  Cơm rang vịt
 Vịt hấp hành  Vịt hấp hành
 Nộm chân vịt rút xương  Nộm chân vịt rút xương
 Tiết canh vịt  Tiết canh vịt
 Dồi sụn cổ vịt  Dồi sụn cổ vịt
 Chân vịt xào sa tế  Chân vịt xào sa tế
 Canh măng tiết