Cháo vịt

SKU: TV22
25,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Bún vịt  Bún vịt

Bún vịt

30,000₫

 Canh măng tiết  Canh măng tiết
 Chân vịt rang muối  Chân vịt rang muối
 Chân vịt xào sa tế  Chân vịt xào sa tế
 Cơm rang vịt  Cơm rang vịt
 Lòng mề xào giá dứa  Lòng mề xào giá dứa
 Lưỡi vịt chiên xù  Lưỡi vịt chiên xù
 Lườn vịt hun khói  Lườn vịt hun khói
 Cháo vịt
 Cháo vịt