Bia Trúc Bạch

SKU:U04
24,000₫

Sản phẩm liên quan

 Bia Hà Nội  Bia Hà Nội

Bia Hà Nội

19,000₫

 Bia Heineken  Bia Heineken

Bia Heineken

26,000₫

 Bia Sài Gòn  Bia Sài Gòn

Bia Sài Gòn

21,000₫

 Bia Tiger  Bia Tiger

Bia Tiger

24,000₫

 Bò húc  Bò húc

Bò húc

16,000₫

 Coca Cola (lon)  Coca Cola (lon)
 Dasani  Dasani

Dasani

10,000₫

 Nước cam (lon)  Nước cam (lon)
 Bia Trúc Bạch