Vịt 34 tổ chức dã ngoại cho toàn bộ nhân viên

Ngoài những giờ làm việc tận tâm, mang đến bữa ăn ngon miệng nhất cho khách hàng. Vịt 34 còn tổ chức các sự kiện du lịch dã ngoại lí thú cho toàn bộ nhân viên của Vịt 34. Đảm bảo cho anh chị em có cuộc sống tinh thần thoải mái nhất, gắn kết các thành viên của Vịt 34.