Món mới

Danh sách món mới
01. Lẩu cánh vịt khô Bắc Kinh
02. Lẩu vịt khô Bắc Kinh
03. Nộm bún măng cay
04. Chân vịt rút xương trộn măng cay